info@npkozara.com
+387 52 211 169
NP Kozara  

NP Kozara

Akcija pošumljavanja u NP Kozara
11 nov
Published in Najnovije vijesti

Akcija pošumljavanja u NP Kozara

Akcija pošumljavanja na teritoriji Nacionalnog parka Kozara organizovana je u srijedu 10.11.2021. godine. Ovo je nastavak aktivnosti započete u aprilu ove godine u sklopu projekta Via Dinarica i Inicijative za zeleniju i održivu budućnost – GoGreen, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDPBiH).

Posađene su sadnice tise i jele na lokaciji duž skijaške staze (kod vodotornja) u okviru Nacionalnog parka Kozara. Akciju sadnje je koordinisao tim Nacionalnog parka Kozara predvođen gospodinom Draganom Romčevićem. Sadnicama jele su popunjavane površine koje su nepošumljene i ogoljene usljed jakog vjetra i snijega, a sadnice tise se sade na različitim lokalitetima kako bi se proširila zastupljenost ove vrste na planini Kozara.

Inicijativa GoGreen okuplja opštine i gradove koji pomažu sadnju drveća u borbi protiv klimatskih promjena. Inicijativa GoGreen okupila je 2020. godine 15 opština i gradova koje su se obavezale saditi drveće na godišnjoj razini. Kao rezultat toga, na 125 lokacija posađeno je 26 vrsta i 9500 stabala. Cilj je uključiti 40 opština i zasaditi 40.000 stabala u 2021. godini, zajedničkim naporima nekoliko UNDP projekata.

Obogaćeni sadržaji NP Kozara
08 nov
Published in Najnovije vijesti

Obogaćeni sadržaji NP Kozara

Kroz projekat Feel Kozara obogaćeni su turistički sadržaji Nacionalnog parka Kozara koji će omogućiti posjetiocima uživanje u prirodnom bogatstvu ovog zaštićenog područja:

- mapirane su i označene četiri biciklističke staze različitih dužina i nivoa složenosti (plava, zelena, žuta i crvena staza),

 

- nabavljeni su brdsko-planinski bicikli, električni bicikli i motori kao jedna od novih usluga koja će biti na raspolaganju starijim posjetiocima ili onima slabije kondicije, a koji se ipak žele upustiti u avanturu i posjetiti neku udaljeniju    lokaciju na ovoj prekrasnoj planini i pri tome koristiti prevozna sredstva koja ne ugrožavaju ekološku stabilnost prirodnog okruženja,

 

- obnovljen je i prilagođen objekat za smještaj, iznajmljivanje i popravku bicikala,

 

- sa dodatna tri nivoa različitih visinskih zona i nivoa složenosti unaprijeđen je Avantura park Kozara koji svojom veličinom postaje turistička atrakcija regije, jedan nivo je posebno prilagođen najmlađim avanturistima uzrasta od 4 do 12 godina,

 

- nastala je i nova edukativna staza obogaćena informativnim i didaktičkim elementima namijenjenim prvenstveno edukaciji djece, omladine i svim posjetiocima koji žele saznati više o bogatstvu i značaju očuvanja ekosistema    Nacionalnog parka Kozara,

 

- uređeno je i postavljeno devet odmorišta na različitim lokacijama duž Nacionalnog parka Kozara,

 

- unaprijeđene su usluge Planinarskog doma Kotlovača i uređene još dvije dionice Via Ferrata staze Bijeli kamen - sektor Bršljan,

 

      - kreiran je kozarski jelovnik koji promoviše izvornu, tradicionalnu kuhinju potkozarske regije. 

 

U realizaciji projekta su učestvovali: Agencija "PREDA-PD", kao vodeći partner, Nacionalni park Kozara, Planinarsko društvo Klekovača, Turistička organizacija Prijedor, Elta Media Group, Motel Bijele vode i Biciklistički klub Kozara. Projekat Feel Kozara je dio porodice EU4Business projekata koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savezna republika Njemačka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obilježen završetak projekta FEEL KOZARA
27 okt
Published in Najnovije vijesti

Obilježen završetak projekta FEEL KOZARA

Manifestacijom "Feel Kozara Open Day" završen je projekat Feel Kozara kojim su obogaćeni sadržaji Nacionalnog parka Kozara.

U sklopu projekta sprovedene su aktivnosti na unapređenju Avantrura parka Kozara, edukativne staze, biciklističkih i penjačkih staza te gastro usluge.

Više o projektu na http://www.predaprijedor.com/u-nacionalnom-parku-kozara-odrzana-manifestacija-feel-kozara-open-day/?fbclid=IwAR0JX6eihQ4xlLBDrPFSQBuankkXk5q41zGxsXO_eBtJGXY4R2Izc4L8aT4

 

Dan zaštite Dinarida
07 okt
Published in Najnovije vijesti

Dan zaštite Dinarida

SAOPŠTENJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA ZAŠTITE DINARIDA

Dan zaštite Dinarida – 7. oktobar, ustanovljen 29. maja 2019. godine na Generalnoj Skupštini Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, i ove godine se obilježava po 3. put. Svake godine, 7. oktobra, ukazujemo na važnost prirodnog i kulturnog nasljeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno–istorijskih vrijednosti ovog po mnogo čemu posebnog prostora u Evropi. 

Ovogodišnji Dan zaštite Dinarida se obilježava pod sloganom #EdukacijaSada i posvećen je važnosti edukacije u zaštićenim područjima kao bitnom aspektu rada i funkcionisanja ovih najvrijednijih područja koje svaka država ima. Tokom posljednjih godinu i po trajanja pandemije COVID-19, usljed uvođenja mjera ograničenja kretanja, zaštićena područja su se suočila sa brojnim problemima i negativnim uticajima koja su otežavala funkcionisanje upravljača i onemogućavala posjećivanje i prisustvo ljudi u zaštićenim područjima. Pored uticaja na zdravlje i život ljudi, pandemija je sa sobom donijela i brojne društvene i ekonomske izazove sa kojima se upravljači zaštićenih područja bore sada već duži vremenski period. Pandemija COVID-19 je izrazito negativno uticala na aspekt rada i saradnje sa lokalnim zajednicama. Većina redovnih aktivnosti, događaja, planiranih manifestacija, radionica i obuka, koje su trebale biti organizovane u zaštićenim područjima, otkazane su zbog pandemije COVID-19, a planirani programi edukacije u zaštićenim područjima koja su predstavljali važan aspekt njihovog djelovanja su značajno redukovani ili potpuno prekinuti. 

Edukacija o zaštiti životne sredine predstavlja dugoročan proces koji ima za cilj razvijanje individualne i kolektivne svijesti o očuvanju prirode i zaštićenih područja. S obzirom da smo svjedoci sve češćeg ugrožavanja biodiverziteta, narušavanja staništa i vrsta, kao i konstantne eksploatacije prirodnih dobara, edukacija o zaštiti prirode predstavlja neophodan segment obrazovanja društva kao cjeline. Nastavnicima često nedostaju ekološka znanja i vještine potrebne za podučavanje u nekim aspektima nastavnog programa koji se bave zaštitom prirode, pa je obrazovna uloga zaštićenih područja posebno značajna u obrazovanju nastavnika, ali i učenika. Edukativni program su zadnjih decenija postali bitno obilježje funkcionisanja zaštićenih područja širom svijeta, a edukacija je postala ključna za održavanje cjelokupnog koncepta zaštićenih područja.

Svjesni smo izazova koje je donijela pandemija, ali je sada naročito važno da se kod djece i mladih održi veza sa prirodom. Pored zdravstvenih prednosti, boravak u zaštićenim područjima i učenje o njihovom prirodnom i kulturnom nasljeđu dovodi do pozitivnih promjena ponašanja prema prirodi, odnosu prema njihovoj lokalnoj zajednici.

Stoga ove godine želimo da skrenemo pažnju na uticaj pandemije COVID-19 na sprovođenje programa edukacije u zaštićenim odručjima ali i istaknemo značaj zaštićenih područja kao pravog mjesta za djecu i mlade da steknu vještine u rješavanju problema, kritičkom razmišljanju i timskom radu koje su im potrebne u 21. vijeku. U tom smislu, pozivamo sve subjekte uključenje u zaštitu prirode ali i obrazovne ustanove da ovogodišnji Dan zaštite Dinarida obilježe u sledećih sedam dana u skladu sa mogućnostima, organizovanjem različitih edukativnih događaja, aktivnosti, radionica u saradnji sa lokalnim školama ili zajednicama, kako bi istakli značaj zaštićenih područja našeg regiona ali i važnost edukacije I jačanja svijesti o potrebi zaštite prirode.

O prirodi se najbolje uči u prirodi, a znanje je najvrijednije kada se dijeli. U konceptu upravljanja zaštićenim područjima prepoznato je da su kontinuirano informisanje i edukacija novih generacija najveće jamstvo očuvanja i opstanka vrijednosti takvih područja za buduće generacije.

Stoga, #EdukacijaSada za generacije koje dolaze! 

 

Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida posvećena je unapređenju prirodnih i kulturnih vrijednosti zastićenih područja Dinarida, njihovoj promociju i podršci, kao i primjeni dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Mrežu Parkova Dinarida čini više od 90 zaštićenih područja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Članovi Parkova Dinarida su takođe I fizička lica, ljubitelji prirode i prijatelji mreže od njenog osnivanja. Asocijacija je osnovana krajem 2014. godine sa sjedištem u Podgorici na osnovu sporazuma 8 zemalja Dinarskog luka - Big Win II.

FaLang translation system by Faboba